KC Aldis, vedlejší pódia
Eliščino nábř. 375, Hradec Králové