KC Aldis, hlavní pódium
Eliščino nábř. 375, Hradec Králové