KC Aldis - foyer
Eliščino návř.375, Hradec Králové