KC Aldis-Malý sál
Eliščino nábř. 375, Hradec Králové